IZLOŽBA NA CESTI 2020.

Vrsta programa: 

Likovna akcija na otvorenom Izložba na cesti u partnerstvu sa ALU

U partnerstvu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, nakladničke kuće VBZ i Centra za kulturu i informacije Maksimir, u rujnu i listopadu realizirati će se velika likovna akcija na otvorenom u sklopu koje su studenti ALU oslikati 20 panoa nasuprot glavnog ulaza u Park Maksimir.

Akciju su osmislili i mentorski će voditi: Tomislav Buntak i Danko Friščić.

Akcija će biti realizirana uz podršku Gradskog ureda za kulturu i Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Program je podržan od Gradskog ureda za kulturu i dio je programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020.