KAZALIŠNA UDRUGA MIST

Vrsta programa: 
Termin: 
Utorak, 17. rujna 2019. - 16:00

Potiče kreativnost djece i mladih, osobito onih s posebnim potrebama

Kazališna udruga Mist djeluje u Zagrebu od osnutka 2007. godine, a okuplja mlade i mlade sa posebnim potrebama. Djelatnosti kazališne udruge Mist su (iz Statuta Udruge) okupljanje i zajedničko djelovanje članova zainteresiranih za promicanje kazališnog izračaja; osmišljavanje i predstavljanje različitih dramsko-scenskih nastupa, performinga, festivala i drugih umjetničkih događanja čiji su nositelji članovi Udruge; osmišljavanje i preovođenje kulturno-umjetničkih projekata i programa kojima se potiče kreativnost i umjetničko izražavanje djece i mladih, osobito djece i mladih s posebnim potrebama, te razvija njihovo samopouzdanje; osmišljavanje projekata i programa te njihovo provođenje putem kreativnih radionica s ciljem boljeg organiziranja slobodnog vremena djece i mladih i pervencije  neprihvatljivog ponašanja; educiranje i senzibiliziranje javnosti za kazališnji izračaj upoznavanjem s projektima Udruge i prezentiranje istih kroz nastupe, izložbe i slična događanja, te putem medija; suradnja na projektima domaćih autora oslanjanjem njihovih kostimografskih, scenografskih i glazbenih rješenja na hrvatskoj kulturnoj baštini i time njenog očuvanja i prezentiranja široj javnosti; suradnja sa drugim udrugama sličnih ciljeva, te organizacijama i ustanovama koje podupiru rad Udruge. 

Više o KAZALIŠNOJ UDRUZI MIST

http://www.mist.hr/

 

 

Odgovorna osoba: 
Jadranka Kerin