KONCERT GUDAČKOG KVARTETA SEBASTIAN

Vrsta programa: 
Termin: 
Subota, 20. svibnja 2017. - 19:00

Koncert gudačkog kvarteta Sebastian u Centru za kulturu i informacije Maksimir

Održan koncert gudačkog kvarteta Sebastian 20.05.2017. – 19:00 u Centru za kulturu i informacije Maksimir (Švarcova 18).

PROGRAM: 
Gudački kvartet Sebastian
Anđelko Krpan, violina
Teodora Sucala Matei, violina
Nebojša Floreani, viola
Zlatko Rucner, violončelo
gost: Boštjan Lipovšek, rog
A. Sorkočević: Sonata za violinu, violončelo i glasovir u g-molu (obrada za gudački kvartet: Felix Spiller)
Largo - Minuetto - Rondo. Allegro
S. Bradić: 1. gudački kvartet 
Mirno - Nemirno
A. Klobučar: Stavak za rog i gudački kvartet
Allegro risoluto - Andante - Allegro vivace
W. A. Mozart: Kvintet za rog i gudački kvartet
Allegro - Andante - Rondo. Allegro 
L. van Beethoven: Gudački kvartet u B-duru, op. 18, br. 6 
Allegro con brio
Adagio ma non troppo
Scherzo. Allegro
La Malinconia. Adagio/Allegretto quasi Allegro