OSLIKAVANJE FASADE CKIM POVODOM 40.GODINA OSNUTKA

Vrsta programa: 
Termin: 
Subota, 17. studenoga 2018. - 11:00

Velika likovna akcija na otvorenom u partnerstvu CKIM i ALU u sklopu koje će se oslikati cjelokupna fasada zgrade CKIM-a u švarcovoj 18!

Centar za kulturu i informacije Maksimir je u partnerstvu s Akademijom likovnih umjetnosti organizirao veliku likovnu akciju na otvorenom u sklopu koje se povodom 40. godina osnutka CKIM-a oslikala cjelokupna fasada zgrade u Švarcovoj 18. Likovna akcija je trebala biti realizirana 2017. godine, međutim zbog sanacijskih radova na pročelju fasade zgrade CKIM-a likovna akcija je prebačena u 2018. godinu. Razmatrajući motive koji će se oslikati na zgradi Centra za kulturu i informacije Maksimir povodom 40. godina osnutka, obratili smo pažnju na posebnosti GČ Maksimir (zelenilo Parka Maksimir, Zološki vrt, zelenilo južnih obronaka Sljemena) i u dogovoru CKIM i ALU odlučeno je da je tema likovne akcije: flora i fauna, i da motivi prirode najbolje karakteriziraju GČ Maksimir i Centar koji djeluje unutar jednog od starijih zagrebačkih kvartova.

U akciji oslikavanja sudjeluju studentice Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu: Mia Maraković, Bianka Garčević, Mia Matijević, Marija Matić, Kristina Dimitrov i Katarina Ferek Petrić.

Mentor je izv. prof. art. Tomislav Buntak.

NAPOMENA!
Likovna akcija oslikavanja fasade zgrade Centra održale su se od 3., 4., 5., 19., 20. i 27. listopada i 16. i 17. studenoga 2018. godine.
Kako je riječ o velikoj i zahtjevnoj akciji, u kojoj se oslikavaju murali visoki i do 5 metara, nastavak likovne akcije planiran je od ožujka 2019. godine.
U slučaju kiše akcija se odgađa, a novi termin objavit ćemo na mrežnim stranicama.

Program je podržan od Gradskog ureda za kulturu i dio je programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2017. godinu.