13. MEĐUNARODNI SALON AUTO-KARIKATURE - POZIV!

Vrsta programa: 
Termin: 
Nedjelja, 08. prosinca 2019. - 23:45

Otvorene su prijave za sudjelovanje na 13. Međunarodnom zagrebačkom salonu auto-karikature! (HR/ENG)

Centar za kulturu i informacije Maksimir (CKIM) poziva sve karikaturiste i one koji to žele postati, da se prijave i sudjeluju na 13. Međunarodnom zagrebačkom salonu auto-karikature (Salon).

Na Salonu mogu sudjelovanja karikaturisti ili oni koji to žele postati.

Svaki sudionik može prijaviti najviše dva (2) rada A3 ili A4 formata.
Napominjemo da se drugi formati neće razmatrati!

Radovi se šalju u digitalnom *.jpg/jpeg A3 ili A4 formatu, rezolucije za tisak (minimalno 300 dpi) na mail salon@cki-m.com. Na radu mora jasno biti vidljiv potpis autora te datum izrade. Radovi mogu biti dostavljeni i na adresu organizatora (Centar za kulturu i informacije Maksimir, Švarcova 18, 10000 Zagreb (Croatia).

Autori su obvezni popuniti prijavnicu.

Tema ovogodišnjeg Salona je Auto naš svagdašnji: BENZINSKE POSTAJE.

Rok za prijavu radova u A4 ili A3 formatu je 8. prosinca 2019. godine.

Na Salonu žiri će dodjeliti sljedeće nagrade za karikaturu:
GRAND PRIX - 2.500 eura
1. NAGRADA - 1.000 eura
2. NAGRADA - 800 eura
3. NAGRADA - 500 eura
DVA (2) PRIZNANJA - 150 eura
Uz novčane nagrade nagrađenim autorima se dodjeljuju i svjedočanstva.
PET (5) POSEBNIH PISMENIH POHVALA bez novčanih nagrada.

Selekciju najboljih radova za Salon obavljat će žiri kojeg imenuje organizator.

Propozicije i prijavnice možete preuzeti na linku.

Salon je pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba.

Izložba je podržana od Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, te Gradskog ureda za kulturu i dio je programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019. godinu.

Odgovorna osoba: 
Tim CKIM-a