14. MEĐUNARODNI SALON AUTO KARIKATURE - POZIV!

Vrsta programa: 
Termin: 
Utorak, 15. rujna 2020. - 23:45

Otvorene su prijave za sudjelovanje na 14. Međunarodnom zagrebačkom salonu auto karikature! (HR/ENG)

Centar za kulturu i informacije Maksimir (CKIM) poziva sve karikaturiste i zainteresirane, da se prijave i sudjeluju na 14. Međunarodnom zagrebačkom salonu auto karikature 2020. (SALON).

Pravo sudjelovanja na SALONU imaju karikaturisti i svi zainteresirani.

Tema ovogodišnjeg SALONA je: "BIJES NA CESTI"

Svaki sudionik može prijaviti najviše dva (2) rada A3 ili A4 formata.
Napominjemo da se drugi formati neće razmatrati!

Autori su obvezni popuniti prijavnicu.

Radovi se šalju u digitalnom *.jpg/jpeg A3 ili A4 formatu, rezolucije za tisak (minimalno 300 dpi) na mail salon@cki-m.com. Na radu mora jasno biti vidljiv potpis autora te datum izrade. Radovi mogu biti dostavljeni i na adresu organizatora. Adresa organizatora: Centar za kulturu i informacije Maksimir, Švarcova 18, 10000 Zagreb (Croatia).

Rok za predaju radova je 15. rujna 2020. do 23,59 sati.

Na SALONU žiri će dodijeliti sljedeće nagrade za karikaturu:

GRAND PRIX  .................. 2.500 eura
1. NAGRADA  .................. 1.200 eura
2. NAGRADA  .................... 900 eura
3. NAGRADA  .................... 600 eura
DVA (2) PRIZNANJA ........... 150 eura
Uz novčane nagrade autorima se dodjeljuju i svjedočanstva.
Pet (5) posebnih pismenih pohvala bez novčanih nagrada.

Selekciju najboljih radova za SALON obavljat će žiri kojeg imenuje organizator.

Izložba će biti postavljena u auli Gradske uprave Grada Zagreba tijekom studenog 2020. godine.

Propozicije i prijavnice možete preuzeti na linku.

Salon je pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba.

Izložba je podržana od Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, te Gradskog ureda za kulturu i dio je programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020. godinu.

Odgovorna osoba: 
Tim CKIM-a