FILMSKE PUSTOLOVINE ZA DJECU I MLADE

Vrsta programa: 
Termin: 
Ponedjeljak, 26. lipnja 2023. - 10:00

Besplatne radionice izrade dokumentarnog i eksperimentalnog filma

"OSLOBOĐENI FILM" - filmske pustolovine za djecu i mlade

Vrsta programa: Radionice

Termin: 26. lipnja – 29. lipnja 2023.

Vrijeme: 10:00 – 17:00

Dob: Od 12. godina na dalje

P R I J A V E  S U   U   T I J E K U......

Radionica je prvenstveno zamišljena kao odgojna platforma koja od polaznika traži intenzivan kreativni i mentalni angažman, uči ih o vrednotama timskog rada, razvija njihove društvene i komunikacijske vještine te dodatno razvija kritičko razmišljanje pojedinca.

Na ovim radionicama trudimo se razumjeti razliku između pitanja kakav film želim snimiti i pitanja kakav film imam snimiti.

Polaznike usmjeravamo k' tome da upotrijebe svoje autentično imanje – svoja iskustva – sve ono po čemu je svatko za sebe poseban – kao podlogu za stvaranje svog filma.

Imanje se može izraziti na bezbroj načina. Može biti jako apstraktno, a može biti i realistično, može se sakriti u boji, u zvuku, oblicima i formi, u sadržaju i likovima, u ritmu – svim gradivnim i vezivnim elementima slike i zvuka.

Iz tog uvodnog poniranja u unutrašnji prostor, radionica postaje eksternalizirana igra gdje se nalaze mogućnosti interpretacije i izgovora našeg unutarnjeg bogatstva koje se u konačnici oblikuje u filmski sadržaj koji će publika moći pogledati zadnji dan radionice.

Voditelji radionice: PAULA SKELIN i TOMA ZIDIĆ

Prijave na mail: marketing@cki-m.com

Program je financiran sredstvima Gradskog ureda za kulturu.

Odgovorna osoba: 
Dijana Bolanča