FORUM TEATAR - PREDSTAVA

Vrsta programa: 
Termin: 
Petak, 23. lipnja 2017. - 18:00

Predstava je održana u povodu obilježavanja 4.TJEDNA IZBJEGLICAma 

Povodom obilježavanja 4.TJEDNA IZBJEGLICAma u Centru za kulturu i informacije Maksimir održana je predstava forum teatra s ciljem jačanja kompetencije aktivnog građanstva.

23.06.2017 u 18 sati dio hrvatskog tima koji sudjeluje u projektu „Međukulturni bonton“"Intercultural Manners" u suradnji s Centrom za kulturu i informacije Maksimir i umjetničkom organizacijom Točka na i održao je forum teatar predstavu čiji je scenarij izbjeglička priča jednog od sudionika. 

Projekt „Međukulturni bonton“ je odobren i financiran od strane Agencije za mobilost i programe EU u sklopu programa Erasmus + te mu je cilj promoviranje informiranosti i stjecanje znanja na neformalan način o drugim kulturama, promicanje zajedničkih vrijednosti poput slobode, tolerancije i poštivanja ljudskih prava pogotovo u kontekstu novonastale situacije u Europi koju je izazvala izbjeglička kriza. Cilj ovog projekta je među mladima potaknuti raspravu na teme međukulturnih odnosa u okviru migrantske krize i pokazati metode kako aktualizirati te teme među svojim vršnjacima, u svojoj lokalnoj zajednici, te načine pristupanja problemima i pojavama vezanim za međukulturne odnose.

Za sve upite, informacije kontaktirajte: e-mail: produkcija.tockanai@gmail.com ili na mob: 095/711-3202