FORUM TEATAR U CKIM-U

Vrsta programa: 
Termin: 
Nedjelja, 10. prosinca 2017. - 18:00

Cilj je bio potaknuti raspravu na teme međukulturnih odnosa u okviru migrantske krize

Nakon uspješno provedene aktivnosti razmjene mladih u Đurđevcu od 27.10-05.11 i izvedenih predstava forum teatra sa ucenicima srednje skole Dr.Ivan Kranjcev, radi širenja rezultata projekta „Međukulturni bonton/Intercultural Manners" u suradnji s Centrom za kulturu i informacije Maksimir održane su dvije predstave forum teatra, U 18:00 i 19.30 sati, čiji su predlošci za scenarije osobne priče sudionika iz 6 zemalja: Grčke, Turske, Španjolske, BiH, Turske i Hrvatske.

Projekt „Međukulturni bonton“ je odobrila i financirala Agencija za mobilost i programe EU u sklopu programa Erasmus + te mu je cilj promoviranje informiranosti i stjecanje znanja na neformalan način o drugim kulturama, promicanje zajedničkih vrijednosti poput slobode, tolerancije i poštivanja ljudskih prava pogotovo u kontekstu novonastale situacije u Europi koju je izazvala izbjeglička kriza. Cilj ovog projekta je među mladima potaknuti raspravu na teme međukulturnih odnosa u okviru migrantske krize i pokazati metode kako aktualizirati te teme među svojim vršnjacima, u svojoj lokalnoj zajednici, te načine pristupanja problemima i pojavama vezanim za međukulturne odnose.

Za sve upite, informacije kontaktirajte: e-mail: oceanznanja@gmail.com +38598372964