IZLOŽBA "FOTOGRAFIJA I MLADI"

Vrsta programa: 
Termin: 
Četvrtak, 05. prosinca 2013. - 09:00

Stvaralaštvo djece osnovnoškolskog uzrasta

Projekt "Fotografija i mladi" nastao je u suradnji Centra za kulturu i informacije Maksimir i Muzeja grada Zagreba. Predstavljamo stvaralaštvo djece osnovnoškolskog uzrasta u izložbenom prostoru Muzeja grada Zagreba. Naglasak je na obrazovnom procesu (metodičkim radionicama).

Ovogodišnja tema bila je Stari ulični natpisi. Pod time mislimo na nazive ulica, restorana, dućana, raznih ustanova.., na natpise koji govore o prošlim vremenima, svjedoče o gospodarskim, socijalnim, političkim i drugim promjenama u našem gradu. 

Najbolje fotografije bile su nagrađene i izložene na izložbi u Muzeju grada Zagreba koja je trajala od 05. do 15. prosinca 2013. godine.

NAGRAĐENI UČENICI NA NATJEČAJU STARI ULIČNI NATPISI:

1.NAGRADA
Robna kuća NAMA
Leon Đekić Mihaljević, 6.a
OŠ Josipa Jurja Strossmayera
Mentorica: Ivona Biočić Mandić

2. NAGRADA
Krznarija Goga u Ilici i
Modni salon Nada u Republike Austrije
Melita Mukavec, 7.c
OŠ Petra Zrinskog
Mentorica: Jurana Linarić Mihalić

3. NAGRADA
Kristal, Kučerina ul.
Dora Šmit, 5.b
OŠ Augusta Šenoe
Mentorica: Sanja Kovačević 

4. NAGRADA
Gorica
Tirna Bublić, 4.b
OŠ Remete
Mentorica: Ana Ercegovac

5. NAGRADA
Daleko smo dogurali
Maria Kavedžija, 6. r.
OŠ Žitnjak
Mentorica: Margareta Milačić, prof.lik.kul.

6. NAGRADA
Može pasti
Niko Gelo, 3.c
OŠ Jordanovac
Mentorica: Zagorka Košutić

7. NAGRADA
Bukovačka cesta
Fran Lukas Slovinac, 4.b
OŠ Remete
Mentorica: Ana Ercegovac

8. NAGRADA
NAMA
Bruna Krčelić, 8.c
OŠ Josipa Jurja Strossmayera
Mentorica: Ivona Biočić Mandić 


Prijavilo se 13 osnovnih škola, 28 učenika sa 68 fotografija:
OŠ Remete / Mentorica: Ana Ercegovac
OŠ Horvati/Mentorica: Jasna Miković
OŠ Augusta Šenoe /Mentorica: Sanja Kovačević, prof
OŠ "Bukovac" /Mentor : prof. Robert Katalinić
OŠ Ive Andrića/ Mentorica: mag. art. Lahorka Rožić, prof.
OŠ Dr. Ivana Merza,/Mentorica: mag. art. Lahorka Rožić, prof.
OŠ Stenjevec / Mentorica: Vladimira Bošnjak
OŠ Žuti brijeg  / Mentor: Veljko Kordić
OŠ Josipa Jurja Strossmayera / Mentorica: Ivona Biočić Mandić
OŠ Petra Zrinskog / Mentorica: Jurana Linarić Mihalić
OŠ Žitnjak / Mentor: Margareta Milačić
OŠ Jordanovac / Mentorica: Zagorka Košutić
OŠ Gustava Krkleca /Mentor: Matija Pintarić

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Vesnu Leiner, višu muz.pedagoginju, Muzeja grada Zagreba na telefon 01/4851-358, 01/4851-362.

Odgovorna osoba: 
Tomislav Vuković
Voditelj programa: 
Tomislav Vuković