IZLOŽBE NA CESTI - ARTUPUNKTURA

Vrsta programa: 
Termin: 
Petak, 06. listopada 2023. (All day) to Srijeda, 01. svibnja 2024. (All day)

Murali u Budakovoj u partnerstvu s ALU, i audioinstalacija Kate Mijatović

Centar za kulturu i informacije Maksimir Vas poziva da pogledate Izložbu na cesti u Budakovoj (kod okretišta tramvaja Borongaj) i ambijentalnu audioinstalaciju Kate Mijatović "Soundtrack za Otti", u parku Otti Berger iza zgrade Centra za kulturu i informacije Maksimir (Švarcova 18). Audioinstalacija Kate Mijatović "Soundtrack za Otti" i Izložba na cestu u partnerstvu s ALU su realizirani u sklopu velike manifestacije Artpunktura.
 
Artupunktura, jedinstveni projekt Turističke zajednice grada Zagreba i partnera, predstavlja platformu za kulturu i umjetnost koja objedinjuje brojna umjetnička događanja i kulturne projekte tijekom jeseni u Zagrebu. Zajedničkim umjetničkim djelovanjem brojnih umjetničkih organizacija, kolektiva i umjetnika na specifičnim točkama grada, želi se probuditi njegova vitalna energija i dodatno potaknuti kulturna ponuda te, tako, pozicionirati grad Zagreb kao kreativno središte i odredište urbane i suvremene kulturne scene ovog dijela Europe.
 
IZLOŽBA NA CESTI / ART LIVE!
Od 6. listopada do svibnja 2024.
Ulica Divka Budaka (kod okretišta Borongaj)
 
Zahvaljujući velikoj likovnoj akciji na ulici građani i posjetitelji mogu se neposredno upoznati s kreativnim procesima, kao i biti dio nastanka umjetničkog rada od njegova osmišljavanja do realizacije u kontekstu javnog prostora u okviru aktivnosti Centra za kulturu i informacije Maksimir.
Izvan uobičajenih komornih galerijskih prostora, na javnoj površini kolnika u Budakovoj ulici (kod tramvajskog okretišta Borongaj) Izložba na cesti dostupna je svima danju i noću!
Kreativni proces rada mladih umjetnika može se uživo promatrati od pripreme do realizacije u velikoj trodnevnoj likovnoj akciji početkom listopada. Nakon što studenti naslikaju murale na dvadeset velikih panoa, oni postaju ovogodišnji izlošci Izložbe na cesti u sklopu Artupunkture, koji se mogu razgledati do iduće akcije u svibnju 2024.
Velika likovna akcija na otvorenom Izložba na cesti realizira se u partnerstvu Centra za kulturu i informacije Maksimir (CKIM) i Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (ALU) uz podršku Turističke zajednice grada Zagreba.
U sklopu likovne akcije bivši i sadašnji studenti ALU-a od 6. listopada 2023. izveli su likovne intervencije - murale na dvadeset panoa u Budakovoj ulici. Cilj takvoga participativnog modela likovne akcije na otvorenom isticanje je važnosti kreativnog izražavanja, umjetnosti, ali i umjetnika kao nezaobilaznog dijela otvorenog i zrelog društva.
 
Studenti i alumniji koji su sudjelovali u akciji su: Peter Miličić, Anamarija Kvas, Marta Dijak, Marta Katavić, Antonela Vlašić, Mira Markušić, Doroteja Mrinjek, Katarina Antunovič, Mateo Sito, Karlo Kopić, Vasja Irma Ivković, Juraj Mihalke, Tea Lovrić, Ljubica Golubić, Manuela Košević, Nika Vrbica, Patricija Šantek Goričanec, Ivana Flekštajn i Bartol Galović.
 
#artupunktura #visitzagreb
 
 
Veza na članak o ambijentalnoj instalaciji Kate Mijatović, "Soundtrack za Otti".
 
Program je financirala Turistička zajednica grada Zagreba
Odgovorna osoba: 
Tomislav Vuković