KIPARSKI ATELIER MAKSIMIR 2015./2016..

Vrsta programa: 
Termin: 
Ponedjeljak, 10. listopada 2016. - 19:00

Umjetnost oblikovanja volumena

Kiparstvo je umjetnost oblikovanja volumena, a kiparsko djelo promatramo drugačije od bilo kojeg drugog umjetničkog djela. Da bismo kiparsko djelo sagledali u cjelini, moramo ga vidjeti sa svih strana, pa ga tako možemo osjetiti, odmjeriti, pa i "pročitati" dodirom ruke, tj. taktilno.

U ovoj radionici polaznici će kroz praktične zadatke upoznati različite kiparske tehnike modeliranja, te naučiti kako promatrati kiparski rad. Kiparska radionica temelji se na više cjelina, a polaznici su do sada prošli temu - Reljef (motiv: mrtva priroda, autoportret, torzo, tehnika modeliranja u glini i izrada sadrenog modela). Druga je tema Mala plastika (motiv: ljudska figura / torzo, tehnika modeliranja u glini i izrada sadrenog ili keramičkog modela), a nakon koje će se još obrađivati teme - Bista (motiv: portret,  tehnika modeliranja u glini i izrada sadrenog modela) te Plaketa (motiv:  autoportret, tehnika modeliranja u glini i izrada sadrenog modela, izrada kalupa za multipliciranje).

Svaka cjelina sadrži 4 termina radionica.

Mjesečna cijena:

200,00 kn (uključuje sav materijal i pribor za rad)

Voditelj programa je akademski kipar Velibor Mačukatin.

Odgovorna osoba: 
Jadranka Kerin
Voditelj programa: 
Velibor Mačukatin