KONCERT GUDAČKOG KVARTETA SEBASTIAN

Vrsta programa: 
Termin: 
Subota, 21. siječnja 2017. - 19:30

Koncertnu sezonu CKIM-a u subotu 21. siječnja otvorio je kvartet Sebastian

Koncertnu sezonu Centra za kulturu i informacije Maksimir ove je godine otvario Gudački kvartet Sebastian koji je svoj prvi koncert u CKIM-u održao u subotu 21. siječnja 2017. u 19.30 sati.

Gudački kvartet Sebastian osnovan je 1982. godine kao Kvartet muzičke omladine Zagreb. Od 1990. godine djeluje pod imenom Gudački kvartet Sebastian. Članovi kvarteta usavršavali su se na tečajevima komorne glazbe u Grožnjanu (Hrvatska), Rogaškoj Slatini (Slovenija), Pecsu (Mađarska) i Saumuru (Francuska). Godine 1988. kvartet postaje član Međunarodne zaklade Yehudi Menuhin sa sjedištem u Parizu. Osim čestih nastupa u Hrvatskoj, Gudački kvartet Sebastian koncertirao je u Sloveniji, Francuskoj, Sjevernoj Koreji, Italiji, Austriji i Mađarskoj. Repertoar kvarteta obuhvaća djela od klasike do suvremene glazbe s naglaskom na hrvatskom stvaralaštvu. Praizveli su više djela suvremenih skladatelja, primjerice A. Klobučara, N. Firšta, A. Igreca, D. Bukvića, S. Drakulić...

Surađuju s istaknutim hrvatskim i svjetskim glazbenicima kao što su Milan Turković, Paul Meyer, Pierluigi Camicia, Aleksandar Serdar…Od 2002. održavaju svoj ciklus u maloj dvorani V.Lisinski u Zagrebu. Ove godine kvartet posebno istražuje stvaralaštvo Antuna Sorkočevića, dubrovačkog plemića, diplomata i skladatelja iz prve polovice 19. stoljeća.

Članovi ansambla: Anđelko Krpan  – violina, Teodora Sucala Matei - violina, Nebojša Floreani – viola, i Zlatko Rucner – violončelo. 

PROGRAM:

A. Sorkočević: Trio za dvije violine i basso u As duru

obrada za gudački kvartet - Felix Spiller

Andante

Minuetto

Allegro - Rondo

 

B. Papandopulo: 3. gudački kvartet Narodni

Idila - Andante tranquillo

U kolu - Con brio

Guslarska - Moderato assai

Igra - Allegro vivace

 

F. Mendelssohn Bartholdy: 2. gudački kvartet u a-molu, op. 13

Adagio / Allegro vivace

Adagio non lento

Intermezzo. Allegretto con moto

Presto