KONCERT GUDAČKOG KVARTETA SEBASTIAN

Vrsta programa: 
Termin: 
Nedjelja, 28. listopada 2018. - 19:30

Koncert je započeo 1. gudačkim kvartetom nedavno preminulog akademika Anđelka Klobučara iz 1972.

Gudački kvartet Sebastian održao je koncert u Centru za kulturu i informacije Maksimir u nedjelju, 28. listopada.

Koncert je započeo 1. gudačkim kvartetom nedavno preminulog akademika Anđelka Klobučara iz 1972. Slijedila je elegantna, folklorom nadahnuta skladba Frana Lhotke - Elegija i Scherzo, a na kraju prvog dijela koncerta smo čuli atraktivna Dva valcera op. 54 Antonina Dvoraka. U drugom dijelu koncerta na programu je bio antologijski kvartet u d-molu Franza Schuberta poznatiji pod imenom Smrt i djevojka. Schubert je u drugom stavku ovog kvarteta koristio temu vlastite solo popijevke Smrt i djevojka, pa je prema tome i cijeli kvartet dobio ime.  

Gudački kvartet Sebastian osnovan je 1982. godine kao Kvartet muzičke omladine Zagreb. Od 1990. godine djeluje pod imenom Gudački kvartet Sebastian. Članovi kvarteta usavršavali su se na tečajevima komorne glazbe u Grožnjanu (Hrvatska), Rogaškoj Slatini (Slovenija), Pecsu (Mađarska) i Saumuru (Francuska). Godine 1988. kvartet postaje član Međunarodne zaklade Yehudi Menuhin sa sjedištem u Parizu. Osim čestih nastupa u Hrvatskoj, Gudački kvartet Sebastian koncertirao je u Sloveniji, Francuskoj, Sjevernoj Koreji, Italiji, Austriji i Mađarskoj. Repertoar kvarteta obuhvaća djela od klasike do suvremene glazbe s naglaskom na hrvatskom stvaralaštvu. Praizveli su više djela suvremenih skladatelja, primjerice A. Klobučara, N. Firšta, A. Igreca, D. Bukvića, S. Drakulić...

Članovi ansambla: Anđelko Krpan  – violina, Teodora Sucala Matei - violina, Nebojša Floreani – viola, i Zlatko Rucner – violončelo.

PROGRAM:

A. Klobučar: 1. gudački kvartet

                     Lento - Allegro risoluto

                     Largo - Scherzando - Andantino

F. Lhotka: Elegija i Scherzo

Antonin Dvorak: Dva valcerta op. 54

                          Moderato

                          Allegro vivace

stanka

Franz Schubert: 14. gudački kvartet u d-molu Smrt i djevojka

                           Allegro

                           Andante con moto

                           Scherzo

                           Presto