KONCERT GUDAČKOG KVARTETA SEBASTIAN

Vrsta programa: 
Termin: 
Petak, 18. ožujka 2022. - 19:30

Repertoar obuhvaća djela od klasike do suvremene glazbe

Gudački kvartet Sebastian nastupio je u Centru za kulturu i informacije Maksimir 18.03.2022.

Gudački kvartet Sebastian u sastavu Anđelko Krpan, violina, Teodora Sucala, violina, Nebojša Floreani, viola, Zlatko Rucner, violončelo, osnovan je 1982. godine kao Kvartet muzičke omladine Zagreb. Od 1990. godine djeluje pod imenom Gudački kvartet Sebastian.

Repertoar kvarteta obuhvaća djela od klasike do suvremene glazbe s naglaskom na hrvatskom stvaralaštvu. Praizveli su više djela suvremenih skladatelja, primjerice A. Klobučara, N. Firšta, A. Igreca, D. Bukvića, S. Drakulić…

Surađuju s istaknutim hrvatskim i svjetskim glazbenicima kao što su Milan Turković, Paul Meyer, Pierluigi Camicia, Aleksandar Serdar… Od 2002. održavaju svoj ciklus u maloj dvorani V.Lisinski u Zagrebu.

Odgovorna osoba: 
Lea Lovrenčić