KONCERT GUDAČKOG KVARTETA SEBASTIAN

Vrsta programa: 
Termin: 
Nedjelja, 02. veljače 2020. - 19:00

U središtu koncerta našla se suradnja sa sjajnim glazbenikom Nikolom Fabijanićem

Koncert Gudačkog kvarteta Sebastian, 2.2.2020. u 19 sati...s gostom Nikola Fabijanić, saksofon, bio je sjajan!


Anđelko Krpan, violina

Teodora Sucala Matei, violina

Nebojša Floreani, viola

Zlatko Rucner, violončelo

 

Anđelko Klobučar: 6. gudački kvartet                          

Russel Peterson: Kvintet za saksofon i gudački kvartet

Adolf Busch: Kvintet za saksofon i gudački kvartet                

Ludwig van Beethoven: Gudački kvartet u cis-molu, op. 131

gost: NIKOLA FABIJANIĆ, saksofon

 

Koncert gudačkog kvarteta Sebastian uokvirio je 6. gudački kvartet akademika Anđelka Klobučara nastao 2001. godine i Beethovenov kasni gudački kvartet, opus 131, nastao 1826. godine, godinu dana prije maestrove smrti.

U središtu koncerta našla se suradnja sa saksofonistom Nikolom Fabijanićem, sjajnim glazbenikom srednje generacije, koji se predstavio u Kvintetima američkog skladatelja Russella Petersona iz 2003. godine i njemačkog skladatelja Adolfa Buscha iz 1925. godine.

 

Odgovorna osoba: 
Lea Lovrenčić