KONCERT GUDAČKOG KVARTETA SEBASTIAN

Vrsta programa: 
Termin: 
Petak, 08. listopada 2021. - 19:30

Anđelko Krpan, violina, Teodora Sucala, violina, Nebojša Floreani, viola, Zlatko Rucner, violončelo

U petak, 8. listopada 2021. u 19:30 sati Gudački kvartet Sebastian nastupio je u velikoj dvorani Centra za kulturu i informacije Maksimir (Švarcova 18).

Gudački kvartet Sebastian u sastavu Anđelko Krpan, violina, Teodora Sucala, violina, Nebojša Floreani, viola, Zlatko Rucner, violončelo, osnovan je 1982. godine kao Kvartet muzičke omladine Zagreb. Od 1990. godine djeluje pod imenom Gudački kvartet Sebastian.

Repertoar kvarteta obuhvaća djela od klasike do suvremene glazbe s naglaskom na hrvatskom stvaralaštvu. Praizveli su više djela suvremenih skladatelja, primjerice A. Klobučara, N. Firšta, A. Igreca, D. Bukvića, S. Drakulić…

Surađuju s istaknutim hrvatskim i svjetskim glazbenicima kao što su Milan Turković, Paul Meyer, Pierluigi Camicia, Aleksandar Serdar… Od 2002. održavaju svoj ciklus u maloj dvorani V.Lisinski u Zagrebu.

Ulaz je bio slobodan, uz rezervaciju na mail: nina.vesely.nekic@cki-m.com

 

Gudački kvartet Sebastian

Anđelko Krpan, violina

Teodora Sucala Matei, violina

Nebojša Floreani, viola

Zlatko Rucner, violončelo

 

Iz crkvene pjesmarice Cithara Octochorda (Zagreb, 1723.): Zlatnih krila (harmonizirao: Franjo Dugan)

Gregorijanski koral, Rabanus Maurus (9. stoljeće): Veni creator spiritus (O dođi, Stvorče, Duše Svet ) 

Davorin Kempf: Koralni preludij i fuga - praizvedba

Rudolf Matz: Gradiščanski kvartet
Grave - Allegro vivace - Largo - Allegro - Grave

Vjekoslav Rosenberg Ružić: Plesni prizori op. 73 (obradio za gudački kvartet: Felix Spiller)

Allegretto - Moderato - Andante / Vivace - Allegretto

Camille Saint-Saens: 2. gudački kvartet u G-duru, op. 153

Allegro animato - Molto adagio - Interlude i finale

Odgovorna osoba: 
Lea Lovrenčić