KONCERT UČENIKA GLAZBENE ŠKOLE VATROSLAVA LISINSKOG

Vrsta programa: 
Termin: 
Subota, 27. ožujka 2021. - 18:00

Ispunjen vedrinom i zadovoljstvom, održan je koncert u CKIM, u subotu 27. ožujka 2021.

Koncert učenika Glazbene škole „Vatroslava Lisinskog” u Centru za kulturu i informacije Maksimir (Švarcova 18), u subotu, 27. ožujka 2021. u 18:00 sati.

Ulaz na koncert bio je slobodan, ali uz rezervaciju mjesta sa imenom i prezimenom na e-mail:

nina.vesely.nekic@cki-m.com


Program:

Luka Kurjak (1.S)

- E. Rautavaara: Kvintna etida, op. 42. br. 6

- J. S. Bach: Preludij i fuga u E-duru BWV 854

- L. van Beethoven: Sonata u c-molu, op. 10 br. 1, 1. stavak


Petra Majerić (2.S)

J. S. Bach: Preludij i fuga u c-molu BWV 871

L. van Beethoven : Sonata u F-duru op. 10 br. 2., 1. stavak

F. Liszt: Sposalitio


Matko Lušetić (3.S)

J. S. Bach: Preludij i fuga u e-molu BWV 855

L. van Beethoven: Sonata u c-molu op. 13, 1. stavak

F. Chopin: Balada u As-duru op. 47


Luka Bujas (4.S)

J. S. Bach: Preludij i fuga u b-molu BWV 867

L. van Beethoven: Sonata u D-duru op. 28, 1. stavak

F. Chopin: Impromptu op. 36 br. 2


Predavanje:

Pristup izvedbi djela Bacha i Beethovena

Stilska obilježja baroka i klasike

 

Nastavnik: Ana Žgur, profesor mentor