KONCERTNI CIKLUS - JAZZ U CKIM-U

Vrsta programa: 
Termin: 
Nedjelja, 26. ožujka 2017. - 17:00

Na koncertu je nastupio Jazz ansambl Muzičke akademija Sveučilišta u Zagrebu

Jednom mjesečno, jazz nedjelje u Centru za kulturu i informacije Maksimir!

U nedjelju, 26. ožujka  u 17 sati nastupili su Jazz ansambl Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i Zbor Čarobna frula!