KRAP - NOVOGODIŠNJA RADIONICA ZA ŠKOLARCE

Vrsta programa: 
Termin: 
Utorak, 27. prosinca 2022. - 10:00

Prijave su u tijeku!

BESPLATNE LIKOVNO-SCENSKE RADIONICE UZ PLES I GLAZBU

Termin: 27. i 28. prosinca 2022.

Vrijeme: od 10:00 do 12:30 sati

Pripremite se za novogodišnju noć, s vašim voditeljicama, kroz dvodnevnu radionicu u organizaciji  Udruge POKRET!

Radionice su namijenjene  osnovnoškolskoj djeci koja dio praznika provodi u Zagrebu i žele se kreativno zabaviti.

P R I J A V E   S U   U  T I J E K U...

Kontakt za prijave: udruga-pokret@udruga-pokret.hr

Program se realizira u suradnji s Udrugom Pokret, a financiran je sredstvima Gradskog ureda za kulturu.

Odgovorna osoba: 
Dijana Bolanča