KREATIVNE FOTO-LIKOVNE RADIONICE 2011.

Vrsta programa: 
Termin: 
Utorak, 29. ožujka 2011. - 22:45

Likovno stvaralaštvo osnovaca i srednjoškolaca - od teorije do izrade

Projekt "Fotografija i mladi", nastao u suradnji s likovnim pedagozima škola sudionica, obuhvaća niz kreativnih foto-likovnih radionica. Kroz radionice projekt okuplja i mlade osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Naglasak je na obrazovnom procesu (metodičkim radionicama) od teorije, kadriranja, snimanja do izrade/printa. Najbolji radovi sa radionica predstavljaju se na izložbi u MGZ-u. Tri najbolja rada sa izložbe se nagrađuju.

Zamišljeno je projekt predstavi dječje foto-uratke i postane jedan od referentnih punktova za praćenje dječjeg foto stvaralaštva grada Zagreba.

Odgovorna osoba: 
Tomislav Vuković
Voditelj programa: 
Koraljka Kovač prof.