KREATIVNE LIKOVNE RADIONICA - ONLINE IZLOŽBA

Vrsta programa: 
Termin: 
Ponedjeljak, 15. prosinca 2014. - 12:00

Završna online izložba Kreativnih likovnih radionica.

Pozivamo sve zainteresirane da na web stranici Centra (www.mojmaksimir.com) pogledaju završnu online izložbu dječjih radova kojima završavamo prvi ciklus Kreativnih likovnih radionica za 2014. godinu.

Više o radionicama na: http://www.mojmaksimir.com/content/kreativne-likovne-radionice-20142015

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Tomislava Vukovića ili Kristinu Jeić (091 5130 843).

Odgovorna osoba: 
Tomislav Vuković
Voditelj programa: 
Kristina Jeić