MONTESSORI RADIONICE

Vrsta programa: 
Termin: 
Srijeda, 19. travnja 2023. - 17:45

...za poticanje razvoja pretčitalačkih i predmatematičkih vještina.

U našem školskom sustavu čitanje i pisanje je predviđeno svladati u školi, no vrlo je važno ranije usvojiti predčitalačke i predmatematičke vještine koje će djetetu kada krene u školu pomoći u svladavanju školskog gradiva.
Na našim radionicama ćemo prema Montessori metodi (kroz Montessori vježbe) stvoriti poticajno okruženje koje će podržati uspješan razvoj predčitalačkih i prematematičkih vještina kod djeteta (raspoznavanje slova i brojki, smjer pisanja, rima, glasovna analiza i sinteza, prostorna orijentacija, povezivanje količine i brojke, prebrojavanje...).
Također, raznim glazbenim aktivnostima poput brojalica, pjesmica i glazbenih igara, u svrhu razvoja govora i bogaćenja rječnika koji su sastavni dio prečitalačkih vještina, poticati ćemo razvoj fonološke svjesnosti (svijest da se riječ sastoji od manjih jedinica – slogova i fonema) i usavršavanje jezičnih sposobnosti.

Radionice se održavaju utorkom od 17.45 do 18,45 sati u prostorima CKIM-a (od 18.4. do 13.6.2023.).

Cijena radionice je 50 €.

Informacije i prijave: montessoriiglazba@gmail.com