ODRŽAN SAJAM RAZMJENE

Vrsta programa: 
Termin: 
Subota, 23. svibnja 2015. - 11:00

Osim razmjene održana je

i radionica recikliranja i upcycling-a

U sklopu projekta "milo za drago", udruge trenutak.39 i Hrvatska permakultura u suradnji s Centrom za kulturu i informacije Maksimir (CKIM) organiziran je sajam razmjene i radionice o kreativnom recikliranju te sustavima za razmjenu bez novca. U sklopu događaja predstavljen je i web sustav za razmjenu bez novca koji će tijekom projekta biti otvoren za korištenje skupinama građana spremnima organizirati razmjenu u svojem kvartu ili na radnom mjestu.

Projekt realiziraju udruge „trenutak.39“ i „Hrvatska permakultura“ iz Zagreba te „Savez udruga Rojca“ i „Tranzicijska Pula“ iz Pule, a sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH.

 web: www.milozadrago.hr / Facebook: www.facebook.com/milozadrago.hr