ODRŽAN SEMINAR ZA VODITELJE DJEČJIH ZBOROVA

Vrsta programa: 
Termin: 
Subota, 10. ožujka 2018. - 10:00

Seminar je bio podijeljen u dva dijela, zaključno s koncertom dječjeg zbora Zagrebački anđeli!

U subotu, 10. ožujka 2018. u 10:00 sati u Centru za kulturu i informacije Maksimir (Švarcova 18) održan je seminar za voditelje dječjih zborova, odgajatelje i pedagoge.

Seminar je namijenjen voditeljima dječjih zborova najranije dobi, odgajateljima u vrtićima i učiteljima - od samog početka - formiranja zbora i prvog upoznavanja. Pristup i različite tehnike korisne za uspostavljanje dobrog i kvalitetnog kontakta s djecom, kao i njihovim roditeljima. Voditelj seminara: Vitomir Ivanjek - Vito; demonstrator i koreografija: Sanja Hrgetić.

Prijave na: bulic.lea@gmail.com. Seminar se održava bez naknade.


Na seminar se mogu aktivno i / ili pasivno prijaviti:

svi voditelji dječjih zborova, odgajatelji iz vrtića, učitelji razredne nastave

mala djeca 4 - 6 godina koja već pjevaju ili ne pjevaju u zboru, a željela bi (samo 2. dio seminara)

Cilj seminara:

početak rada i formiranja glazbene grupe ili zbora s djecom najmlađeg uzrasta (od 4 godine) s različitim predispozicijama za pjevanje (bez audicije) - pristup djeci i rješavanje nekih mogućih problema na tom putu.

Seminar je podijeljen u dva dijela, zaključno s koncertom dječjeg zbora Zagrebački anđeli:

1. dio:  upoznavanje i  teoretski dio (prema navedenim temama) 10:00 - 12:30

2. dio:  praktični dio i rad s djecom-polaznicima; 13:30 - 16:30, diskusija; 16:30 - 17:00

koncert 17:00 - 17:30

po potrebi mala pauza za kavu u prvom i drugom dijelu, te pauza za ručak 12:30 - 13:30

Teme seminara:

Upoznavanje polaznika seminara (dosadašnje iskustvo)

Prvi kontakt i upoznavanje s djecom - odnos s djecom i roditeljima, zašto pjevati

Spajanje glazbe i pokreta, spontanost

Ponavljanje pokreta kao dijela buduće koreografije koja prati pjesmu

Pokret koji prati glazbu - pravilno „doziranje“

Predstavljanje programa i izbor pjesmica

Učenje prve pjesmice - tekst, glazba, oboje (teorija)

Pohvala kao važan faktor motivacije djece

Tehničke vježbe upjevavanja za najmlađe (nakon nekog vremena)

Socijalizacija djece (posebno s posebnim potrebama) i individualan pristup

Priprema djece za nastupe - pravila ponašanja, dolazak i odlazak s pozornice

Stalna komunikacija s djecom i roditeljima vezana uz pjevanje ali i ponašanje, razvoj radnih navika i discipline

Ljubav prema djeci i pjevanju

Praktični dio - rad s djecom (polaznici koji su se prijavili na seminar i dio novih članova dječjeg zbora Zagrebački anđeli predškolskog uzrasta):

Prvi kontakt i upoznavanje s djecom

Mala glazbena igra s mini-testom u pogađanju točnog tona; vježbe

Solmizacija za najmlađe by Vito

1. Pjesmica i rad na istoj (Zbrajanje)

2. Pjesmica i rad na istoj (Medvjed razmišlja)

3. Pjesmica i rad na istoj (po izboru polaznika - potrebno donijeti note i tekst ili matricu)

Rad na jednoj pjesmici polaznika seminara (pedagoga; dirigenta; voditelja zbora)

Nastup djece-polaznika s pjesmama koje su radili

Odmor djece izvan dvorane (zabavni sadržaji)

Pitanja, ideje i problemi koji su zamijećeni tijekom rada na seminaru ili ranije. Diskusija.


Svečani koncert dječjeg zbora Zagrebački anđeli u trajanju od 30 minuta.