ODRŽAN KONCERT GUDAČKOG KVARTETA SEBASTIAN

Vrsta programa: 
Termin: 
Nedjelja, 13. svibnja 2018. - 19:30

Anđelko Krpan, violina /Teodora Sucala Matei, violina / Nebojša Floreani, viola / Zlatko Rucner, violončelo

Gudačkog kvarteta Sebastian, u Centru za kulturu i informacije Maksimir (Švarcova 18), održao je koncert u nedjelju, 13. svibnja 2018. u 19.30 sati.

 PROGRAM:

Anđelko Krpan, violina

Teodora Sucala Matei, violina

Nebojša Floreani, viola

Zlatko Rucner, violončelo

 

Franz Schubert: Uvertira u c-molu, D8

Sanda Majurec: Harmonies du matin za gudački kvartet - prva izvedba u Hrvatskoj

Nenad Firšt: Četvrti dan - za violinu i gudački kvartet - praizvedba

Franz Schubert: Rondo za violinu i gudački kvartet 

gost: MARTIN KRPAN, violina

 

stanka

 

Franz Schubert: Gudački kvartet u a-molu, D 804 , Rosamunda

Allegro ma non troppo

Andante

Menuetto: Allegretto - Trio

Allegro moderato

 

 

www.sq-sebastian.com

 

Gudački kvartet Sebastian osnovan je 1982. godine kao Kvartet muzičke omladine Zagreb. Od 1990. godine djeluje pod imenom Gudački kvartet Sebastian. Članovi kvarteta usavršavali su se na tečajevima komorne glazbe u Grožnjanu (Hrvatska), Rogaškoj Slatini (Slovenija), Pecsu (Mađarska) i Saumuru (Francuska). Godine 1988. kvartet postaje član Međunarodne zaklade Yehudi Menuhin sa sjedištem u Parizu. Osim čestih nastupa u Hrvatskoj, Gudački kvartet Sebastian koncertirao je u Sloveniji, Francuskoj, Sjevernoj Koreji, Italiji, Austriji i Mađarskoj. Repertoar kvarteta obuhvaća djela od klasike do suvremene glazbe s naglaskom na hrvatskom stvaralaštvu. Praizveli su više djela suvremenih skladatelja, primjerice A. Klobučara, N. Firšta, A. Igreca, D. Bukvića, S. Drakulić...

Serdar…Od 2002. održavaju svoj ciklus u maloj dvorani V.Lisinski u Zagrebu.