OSLIKAVANJE FASADE CKIM POVODOM 40.GODINA OSNUTKA

Vrsta programa: 
Termin: 
Subota, 14. rujna 2019. - 12:00

Velika likovna akcija na otvorenom u partnerstvu CKIM i ALU!

Centar za kulturu i informacije Maksimir je u partnerstvu s Akademijom likovnih umjetnosti organizirao veliku likovnu akciju na otvorenom u sklopu koje se povodom 40. godina osnutka CKIM-a oslikala cjelokupna fasada zgrade u Švarcovoj 18. Likovna akcija je trebala biti realizirana 2017. godine, međutim zbog sanacijskih radova na pročelju fasade zgrade CKIM-a likovna akcija je prebačena u 2018. godinu. Razmatrajući motive koji će se oslikati na zgradi Centra za kulturu i informacije Maksimir povodom 40. godina osnutka, obratili smo pažnju na posebnosti GČ Maksimir (zelenilo Parka Maksimir, Zološki vrt, zelenilo južnih obronaka Sljemena) i u dogovoru CKIM i ALU odlučeno je da je tema likovne akcije: flora i fauna, i da motivi prirode najbolje karakteriziraju GČ Maksimir i Centar koji djeluje unutar jednog od starijih zagrebačkih kvartova.

U akciji oslikavanja sudjelovali su studenti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu: Mia Maraković, Bianka Garčević, Mia Matijević, Marija Matić, Kristina Dimitrov, Dorian Pacak i Katarina Ferek Petrić.

Mentor je izv. prof. art. Tomislav Buntak.

Likovne akcija oslikavanja fasade zgrade Centra održale su se 14. rujna, 20., 21., 28. i 29. lipnja 2019. i 3., 4., 5., 19., 20. i 27. listopada i 16. i 17. studenoga 2018. godine.

Program je podržan od Gradskog ureda za kulturu i dio je programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2017. godinu.

Odgovorna osoba: 
Tomislav Vuković