PETROMILA MARICA JAKAS NA VIOLINI SOLO

Vrsta programa: 
Termin: 
Srijeda, 27. ožujka 2013. - 20:00

Najpoznatije skladbe J. S. Bacha, N. Paganinija, J. M. Kennedya, B. Papandopula

Violinistica Petromila Marica Jakas održala je koncert u srijedu, 27. ožujka 2013. godine u 20 sati u Centru za kulturu i informacije Maksimir (Švarcova 18).

Program koji je izvela:
 
J. S. Bach: Ciaccona iz 2. partite u d-molu za violinu solo
N. Paganini: Capriccio u a-molu, br. 24
J. M. Kennedy: Opaque Silence, Symbia 3
B. Papandopulo: Monolog za violinu solo (Tempo libero, Andante sostenuto, Andante tranquillo, Doppio movimento)

Petromila Marica Jakas (Šibenik, 1983.) violinu je počela učiti u rodnome gradu, a nastavila u razredu Josipa Škunce u Splitu. Sa šesnaest godina upisala je Muzičku akademiju u Splitu u razredu Oresta Shourgota. Diplomirala je 2003. na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u razredu Gorana Končara kod kojeg je poslije upisala i program umjetničkog usavršavanja.

Kao solistica i komorna glazbenica osvojila je brojne regionalne, državne i međunarodne nagrade, a dobitnica je i Rektorove nagrade. Osobit afinitet gaji prema modernoj glazbi, pa je sa skladbom Andersa Nordentofta osvojila treću nagradu na Međunarodnom natjecanju Lions Grad Prix 2001. godine, što ga organizira Lions klub Rijeka. Nakon diplome surađivala je s Cantus ansamblom, a od 2004. članica je Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Godine 2010. upisala je poslijediplomski studij komorne glazbe na Sveučilištu za glazbu i dramske umjetnosti u Grazu u razredu Chia Choua.

Trenutačno se usavršava kod Tarasa Pechenyija. U ljeto 2011. imala je solistički nastup u Velikoj Britaniji (Presteigne) uz orkestar organizacije Bisyoc.