PONIŠTENJE NATJEČAJA ZA IZBOR RAVNATELJA CKIM-A

Vrsta programa: 
Termin: 
Petak, 06. svibnja 2022. - 17:00

Odluka Upravnog vijeća Centra na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. (više...)

Na temelju članka 38., 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 5. stavak 2.  i 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br. 96/01 i 98/19) i članka 33. i 34. Statuta Centra za kulturu i informacije Broj: 87-DI-2013 od 13.9.2013.g. i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu i informacije „Maksimir“, Urbroj: 04-OD-2017 od 27.3.2017.g. i Urbroj: 08-OD-2022 od 08.3.2022.g., Upravno vijeće Centra, na sjednici održanoj dana 06. svibnja 2022. godine donosi

ODLUKU

O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA CENTRA ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR (m/ž)

I.

Poništava se Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za kulturu i informacije Maksimir (u daljnjem tekstu CKIM-a) raspisan od Upravnog vijeća CKIM-a na sjednici održanoj 22. veljače 2022.g. i objavljen u Jutarnjem listu, na mrežnim stranicama CKIM-a i Narodnim novinama dana 25. veljače 2022.g.

 II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 III.

Ova Odluka objaviti će se na isti način na koji je objavljen Natječaj naveden u točki I. ove Odluke i o istoj će biti obaviješteni svi kandidati koji su se prijavili na poništeni Natječaj.

 

Upravno vijeće Centra za kulturu i informacije Maksimir