SEMINAR ZA ZBORSKE DIRIGENTE

Vrsta programa: 
Termin: 
Subota, 26. studenoga 2016. - 09:00

Cilj seminara bio je pružiti polaznicima mogućnost rada s velikim zborom 

Seminar za zborske dirigente održan je pod vodstvom dirigenta Luke Vukšića u dvorani Centra za kulturu i informacije Maksimir i Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu dana 26. studenoga 2016. Seminar je ostvaren u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, uz potporu Grada Zagreba, a u suradnji s Akademskim zborom 'Ivan Goran Kovačić' kao demonstracijskim ansamblom, Centrom za kulturu i informacije Maksimir, Centrom za glazbu te Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Cilj seminara bio je pružiti polaznicima mogućnost rada s velikim zborom na primjeru zadanih brojeva iz skladbe „Carmina Burana“ Carla Orffa. 

Ovo omiljeno vokalno-instrumentalno djelo obiluje vrlo raznolikim kratkim formama koje sadržavaju cijeli niz dirigentskih i pjevačkih elemenata, a koje će poslužiti kao dobar primjer za rad na manualnoj tehnici dirigenata različitog predznanja, komunikaciji sa zborom te stvaranju interpretacije jednog zahtjevnog glazbenog djela. Sudionici su nakon teorijskog uvoda imali priliku vježbati odabrane skladbe s voditeljem i korepetitorom, a zatim samostalno dirigirati demonstracijskim zborom iznimne kvalitete i brojnosti. 

SATNICA SEMINARA: 

Subota, 26.11.2016.

Dvorana Centra za kulturu i informacije Maksimir

09.00 – 11.00 h rad voditelja s polaznicima

11.30 – 14.00 h rad voditelja s polaznicima uz klavirsku korepeticiju

Dvorana Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

15.00 – 17.00 h praktičan rad na zadanim djelima sa zborom i korepetitorom

18.00 – 20.00 h praktičan rad na zadanim djelima sa zborom i korepetitorom