SKULPTURA U JAVNOM PROSTORU 2021.

Vrsta programa: 
Termin: 
Ponedjeljak, 17. svibnja 2021. - 10:00

Skulptura u javnom prostoru u partnerstvu s ALU i suradni sa OŠ V.Nazora.

Skulptura u javnom prostoru je partnerski projekt Centra za kulturu i informacije Maksimir i Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, a realizira se od 2010. godine u suradnji sa zagrebačkim osnovnim školama. Učenici prolaze kroz metodički razrađene radioničke cjeline u sklopu kojih rješavaju i/ili sudjeluju u kompleksnim procesima: od odabiranja lokacije, pripreme lokacije, osmišljanja rješenja, prilagodbe rješenja zadatostima prostora, materijala/tehnike realizacije, uvećanja rješenja, izrade (samostalno ili uz pomoć majstora) i izrade ili postavljanja skulpture/prostorne instalacije/intervencije na odabranu lokaciju ispred ili unutar javnog prostora škole. Ciljana skupina su učenici viših razreda osnovne škole. Namjera je prenijeti učenicima iskustvo prostora, korespodencije oblika, odnose masa, volumena i razumijevanje različitih pristupa istom problemu. Projekt se i ove godine realizira u suradnji sa OŠ Vladimira Nazora.

Sudjelujući na ovakvim projekt-radionicama, učenici viših razreda osnovne škole spoznaju svu širinu i zahtjevnost takvog tipa likovnih zadataka. Rješavajući složeni likovni zadatak učenici uče osjećati i promišljati prostor i okolinu u kojoj žive.

Ove godine u partnerstvu sa Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu realiziramo sa učenicima osnovne škole prostornu intervenciju/mural na temu "Dječji poligoni". Skulptura-likovna intervencija na otvorenom realizirat će se na javnoj površini ulaza u OŠ Vladimira Nazora.

Učenici će osmisliti prostornu intervenciju/mural, koji će zatim sa učenicima realizirati student sa nastavničkog odsjeka ALU Dorian Pacak.

Mentor škole sudionice je prof. likovne kulture Lidija Galović.

Program je podržan od Gradskog ureda za kulturu i dio je programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021. godinu.