SO DO-EL SISTEMA PRIMA NOVE ČLANOVE U ORKESTAR

Vrsta programa: 
Termin: 
Subota, 01. rujna 2018. - 10:00 to Nedjelja, 30. rujna 2018. - 10:00

Ako sviraš neki simfonijski instrument i želiš se usavršavati u tome, bez obzira na nivo predznanja, možeš biti dio našeg orkestra. Bitna je dobra volja i trud!

SO DO – EL SISTEMA HRVATSKA prima nove članove u orkestar!

Ako sviraš neki simfonijski instrument i želiš se usavršavati u tome, bez obzira na nivo predznanja, možeš biti dio našeg orkestra. Bitna je dobra volja i trud!

Kroz rad u orkestru udruga provodi program glazbene edukacije djece i mladih prema svjetski poznatom programu El Sistema. Cilj je glazbena naobrazba, ali ne i najvažniji. Onaj najvažniji je društveni aspekt koji se stječe kroz rad u orkestru - njegovanje zajedništva i osjećaja pripadnosti, solidarnosti i tolerancije, poticanje kvalitetne komunikacije, razvoj vještina timskog rada i odgovornosti prema sebi i drugima.

Nema audicije i nema članarine – program je besplatan čime se želi svima dati mogućnost da uđu u prekrasan svijet umjetnosti. To možeš i ti!