SVI ZAJEDNO - HRVATSKO NAJ

Vrsta programa: 
Termin: 
Ponedjeljak, 23. rujna 2013. - 12:00

Centar za kulturu i informacije Maksimir predstavio se na Sajmu županija

Sajam županija "SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ" održan je na Zagrebačkom velesajmu od 19. do 23. rujna u paviljonu 8. Projekt je okupio i povezao sudionike koji imaju za cilj očuvanje hrvatske nematerijalne baštine, tradicijskih obrta i zanata...
Na Sajmu je prisustvovalo 20 hrvatskih županija s tim da je Zagrebačka županija bila domaćin. Centar za kulturu i informacije Maksimir predstavio je atraktivne akrobacije na svili - zračne akrobacije koje se u svojim začecima pojavljuju isključivo u cirkuskim krugovima. Radionice u Centru vodi Martina Pavlović. Cilj radionica je uz samu edukaciju i spoj navedene vještine sa elementima kazališta – točnije, spoj plesnog pokreta sa cirkuskom verzijom akrobacije u smjeru umjetničkog izričaja.
Popraćene spontanim pljeskom nekoliko puta, oduševile su brojne posjetitelje!