TALIJANSKI JEZIK 2016./2017.

Vrsta programa: 
Termin: 
Četvrtak, 01. rujna 2016. - 18:30

Kroz tematske radionice, igru, priče, likovne sadržaje i spontani pristup djeca usvajaju strani jezik

Program je predviđen za djecu od 3 do 8 godina. Služi kao izvrsna priprema za nastavak učenja talijanskog jezika u osnovnoj školi.

Kroz tematske radionice, igru, priče, likovne sadržaje i spontani pristup djeca usvajaju strani jezik. Teme koje se obrađuju vezane su uz obitelj, brojeve, boje, hranu, životinje, godišnja doba te blagdane i praznike... 

Termin:
četvrtak
18.30 do 19.30 sati
Mjesečna cijena: 200,00 kn

Za sve informacije, upite i upise kontaktirajte Anitu Prka Đurašić na broj 091/6230-134 ili na e-mail: info@eurobiz-centar.com

Odgovorna osoba: 
Jadranka Kerin