Međunarodne

  • European Network of Cultural Centres.

  • Centar za kulturu i informacije Maksimir sudjeluje u povezivanju, kreiranju i razvijanju mreža, na gradskoj, državnoj i međunarodnoj razini.