Mreže

  • Projektno povezivanje Centra za kulturu i nformacije Maksimir sa hrvatskim mrežama.

  • Projektno povezivanje Centra za kulturu i informacije Maksimir sa hrvatskim i europskim mrežama.